Báo Giá_Kí Kết Hợp Đồng - GIA VACH VE SINH

 
Quy trình

Báo Giá_Kí Kết Hợp Đồng

Dựa vào bản thiết kế và chủng loại vật tư đã được Chủ đầu tư phê duyệt, chúng tôi sẽ tính toán và gửi báo giá. Sau khi hai bên thống nhất giá cả và các điều khoản sẽ tiến hành Ký kết hợp đồng
 
Các tin khác