Nghiệm Thu_Quyết Toán - BÁO GIÁ VÁCH VỆ SINH | CUNG CẤP TẤM COMPACT HPL

 
Quy trình

Nghiệm Thu_Quyết Toán

Sau khi quá trình thi công hoàn tất và đảm bảo chất lượng theo yêu cầu, hai bên tiến hành nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng và thực hiện thanh quyết toán.
 
Các tin khác